INFORMACJE NA TEMAT TEJ STRONY

Ta strona została stworzona przez FMB we współpracy z Gelbert Foundation i Genewą. Adresowana jest do osób zamierzających przeprowadzić prace remontowe lub rozbiórkowe, zarówno w małym jak i dużym zakresie.

Niektóre materiały używane w budownictwie na przestrzeni ostatnich stu lat wprowadziły do naszego otoczenia substancje szkodliwe dla człowieka i środowiska. Mimo, iż są obecnie zakazane w Szwajcarii, trzy spośród nich nadal występują w zabudowie Genewy – chodzi o azbest, polichlorowane bifenyle (PCB) i ołów.

Korzystanie z budynków - rozumiane jako mieszkanie lub czasowe przebywanie w nich – gdy zachodzi podejrzenie obecności tych substancji, wiąże się z nieznacznym ryzykiem ekspozycji. Inaczej wygląda sprawa podejmowania w tych budynkach prac, podczas których nastąpi bezpośredni kontakt z materiałami zawierającymi niebezpieczne substancje. Dlatego istotne jest przeprowadzanie prac remontowych i rozbiórkowych z zachowaniem środków ostrożności, aby uniknąć szkodliwego działania owych substancji na zdrowie i środowisko.

W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje, konieczne dla bezpiecznego przeprowadzenia remontu, rozbiórki lub przebudowy, bez względu na pełnioną w tym procesie rolę – robotnikalub architekta, zarządcy lub właściciela, inżyniera lub osoby wykonującej prace we własnym zakresie.

Remontuję – co muszę zrobić
Przed przystąpieniem do remontu
Z jakiego okresu pochodzą części budynku objęte pracami?
 • SJeżeli części objęte pracami pochodzą z okresu sprzed 1991 r., muszę sprawdzić lub zlecić sprawdzenie czy zawierają one azbest lub polichlorowane bifenyle (PCB). Badanie takie jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy chodzi o prace remontowe wymagające zezwolenia na budowę, czy też nie. Licencjonowany ekspert wskaże materiały mogące zawierać azbest, a następnie pobierze próbki, które zostaną zbadane w laboratorium (liste diagnostiqueurs amiante).
   
 • Jeżeli prace wymagają uzyskania zezwolenia na budowę, uwzględniam wnioski z badania diagnostycznego w zaświadczeniu o występowaniu substancji niebezpiecznych, który to dokument należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę.
  Zapoznaję się z treścią le guide pour l’élaboration de l’attestation sur les substances dangereuses au sens de l’art. 15A de la LaLPE (K 1.70),.
   
 • Jeżeli części objęte pracami pochodzą z okresu po 1991 r., badanie diagnostyczne na występowanie azbestu i PCB nie jest konieczna.
   
 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dotyczących powierzchni pomalowanych przed 2006 r, należy upewnić się, że farba nie zawiera ołowiu: możliwe jest przeprowadzenie badania diagnostycznego farby na miejscu przez eksperta lub wysłanie do laboratorium próbki zeskrobanej farby do analizy.

  Zapoznaję się z treścią la directive du Service de toxicologie de l'environnement bâti sur le diagnostic plomb avant travaux.

Usuwanie substancji (bezpieczne usuwanie)
Badanie diagnostyczne wykazało obecność substancji niebezpiecznych. Co robić?
Przystąpienie do prac
Kiedy przystąpić do prac?
 • Prace mogą ruszyć z chwilą, gdy część przeznaczona do renowacji, przebudowy lub rozbiórki nie zawiera substancji niebezpiecznych lub została z nich oczyszczona.
   
 • Na zakończenie procesu usuwania azbestu należy wezwać eksperta w celu sprawdzenia prac i dokonania pomiaru zawartości włókien azbestu w powietrzu zanim odizolowana strefa prac zostanie na nowo otwarta.
   
 • Jeżeli tak nie jest, wracam do etapu „Przed przystąpieniem do budowy".
Przed przystąpieniem do remontu
Z jakiego okresu pochodzą części budynku objęte pracami remontowymi?
Usuwanie substancji (bezpieczne usuwanie)
Badanie diagnostyczne wykazało obecność substancji niebezpiecznych. Co robić?
Przystąpienie do prac
Kiedy przystąpić do prac?
 • Prace mogą ruszyć z chwilą, gdy część przeznaczona do renowacji, przebudowy lub rozbiórki nie zawiera substancji niebezpiecznych lub został z nich oczyszczony.
   
 • Jeżeli tak nie jest, wracam do etapu  „Przed przystąpieniem do budowy".
Przed przystąpieniem do remontu
Z jakiego okresu pochodzą części budynku objęte pracami?
 • Jeżeli części objęte pracami pochodzą z okresu sprzed 1991 r., właściciel musi sprawdzić lub zlecić sprawdzenie czy zawierają one azbest lub polichlorowane bifenyle (PCB). Badanie takie jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy chodzi o prace remontowe wymagające zezwolenia na budowę, czy też nie. Licencjonowany ekspert pobiera próbki, które zostaną zbadane w laboratorium (liste diagnostiqueurs amiante).

  W przypadku prac wymagających uzyskania zezwolenia na budowę, wnioski z badania diagnostycznego należy uwzględnić w zaświadczeniu o występowaniu substancji niebezpiecznych, który to dokument zostanie załączony do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę. Podpisuję zaświadczenie (ja, a nie diagnosta).

  Zapoznaję się z treścią  le guide pour l’élaboration de l’attestation sur les substances dangereuses au sens de l’art. 15A de la LaLPE (K 1.70).
   

 • Jeżeli części objęte pracami pochodzą z okresu po 1991 r., prace mogą się rozpocząć bez uprzedniego badania diagnostycznego.
   
 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dotyczących powierzchni pomalowanych przed 2006 r, należy upewnić się, że farba nie zawiera ołowiu: możliwe jest przeprowadzenie badania diagnostycznego farby na miejscu przez eksperta lub wysłanie do laboratorium próbki zeskrobanej farby do analizy.

  Zapoznaję się z treścią  la directive du Service de toxicologie de l'environnement bâti sur le diagnostic plomb avant travaux

Usuwanie substancji (bezpieczne usuwanie)
Badanie diagnostyczne wykazało obecność substancji niebezpiecznych. Co robić?
Przystąpienie do prac
Kiedy przystąpić do prac?
 • Po tym, jak wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zakończy usuwanie azbestu, na nowo otworzy odizolowaną strefę pracy i potwierdzi, że nie występuje już tam azbest.
   
 • Jeżeli tak nie jest, wracam do etapu „Przed przystąpieniem do budowy".
Przed przystąpieniem do remontu
Z jakiego okresu pochodzą części budynku objęte pracami?
 • Jeżeli części budynku objęte pracami przeprowadzanymi przez moją firmę pochodzą z okresu sprzed 1991 r., zwracam się z prośbą do właściciela lub do jego przedstawiciela o przedstawienie badania diagnostycznego na występowanie azbestu i PCB w celu sprawdzenia czy materiały podlegające przeprowadzanym przeze mnie pracom remontowym nie zawierają azbestu ani PCB. W przypadku braku badania diagnostycznego informuję właściciela, że etap taki jest obowiązkowy przed przystąpieniem do realizacji prac.
   
 • Jeżeli części budynku objęte pracami do wykonania przez moją firmę pochodzą z okresu po 1991 r., mogę uznać, że nie zawierają azbestu ani PCB.
  Przed podjęciem jakichkolwiek prac dotyczących powierzchni pomalowanych przed 2006 r, proszę właściciela o potwierdzenie, że położona farba nie zawiera ołowiu. W razie wątpliwości podejmuję środki bezpieczeństwa niezbędne w przypadku farb zawierających ołów.
   
 • Zapoznaję się z treścią la directive du Service de toxicologie de l'environnement bâti sur le diagnostic plomb avant travaux.
Usuwanie substancji (bezpieczne usuwanie)
Badanie diagnostyczne wykazało obecność substancji niebezpiecznych. Co robić?
Przystąpienie do prac
Kiedy przystąpić do prac?
 • • Prace mogą ruszyć z chwilą, gdy część przeznaczona do renowacji, przebudowy lub rozbiórki nie zawiera substancji niebezpiecznych lub została z nich oczyszczona.
   
 • • Jeżeli tak nie jest, wracam do etapu „Przed przystąpieniem do budowy".
Przed przystąpieniem do remontu
Z jakiego okresu pochodzą części budynku, które mam remontować?
 • Jeżeli części budynku, które mam remontować pochodzą z okresu sprzed 1991 r., zwracam się z prośbą do osoby odpowiedzialnej w moim przedsiębiorstwie, do architekta lub do właściciela o przedstawienie wyników badania na występowanie azbestu i PCB.
   
 • Jeżeli części budynku, które mam remontować pochodzą z okresu po 1991 r., mogę przystąpić do prac.
  Przed podjęciem jakichkolwiek prac (szlifowanie, matowienie, zdzieranie farby itp.) dotyczących powierzchni pomalowanych przed 2006 r, zwracam się z prośbą do osoby odpowiedzialnej w moim przedsiębiorstwie, do architekta lub do właściciela o przedstawienie wyników badań na występowanie ołowiu. W razie wątpliwości podejmuję środki bezpieczeństwa niezbędne w przypadku prac dotyczących farb zawierających ołów.
  Zapoznaję się z treścią la directive du Service de toxicologie de l'environnement bâti sur le diagnostic plomb avant travaux.
   
 • W razie wątpliwości zasięgam informacji u kierownika budowy.
Usuwanie substancji (bezpieczne usuwanie)
Występują substancje niebezpieczne. Co robić?
Przystąpienie do prac
Kiedy przystąpić do prac?
 • • Prace mogą ruszyć z chwilą, gdy część przeznaczona do renowacji, przebudowy lub rozbiórki nie zawiera substancji niebezpiecznych lub została z nich oczyszczona..
   
 • • Jeżeli tak nie jest, wracam do etapu „Przed przystąpieniem do budowy".

WAŻNE INFORMACJE…

OBIEG INFORMACJI

Mobilna ekspozycja « Remont w bezpiecznych warunkach » to praktyczne, konkretne i interaktywne źródło informacji w formie podlegającego modyfikacjom modułu. Przeznaczona jest dla osób zawodowo związanych z budownictwem, a także ogółu społeczeństwa.

Proponowane formy wykorzystania:

 • dedykowane sesje szkoleniowe (ok. 1,5 h) prowadzone przez zawodowego animatora
 • ogólnodostępna ekspozycja

Zapisy są bezpłatne dla wszystkich
W celu zapisania się, proszę dzwonić na infolinię pod nr 022 546 76 00 lub zgłosić się na info-service-dime@etat.ge.ch.