POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

JAK WYKRYĆ PCB?

Uszczelnienia przerw dylatacyjnych

Przed rozpoczęciem prac ekspert powinien :

  • wskazać materiały mogące zawierać PCB,

  • pobrać próbki z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia ekspozycji na toksyczną substancję oraz skażenia lokalu, wysłać próbki do laboratorium
     

 


Materiały elektryczne

  • Kondensatory: obecność PCB wykazywana jest na podstawie oznakowania kondensatora. W tej sprawie należy zapoznać się ze szczegółowym wykazem kondensatorów zawierających PCB na stronie www.chemsuisse.ch
     
  • Transformatory: sprawdzenie daty produkcji oraz obecności PCB na transformatorze.