POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

CO TO JEST?

 • Polichlorowane bifenyle (PCB) to toksyczne oleje używane dawniej na szeroką skalę w instalacjach elektrycznych, uszczelnieniach dylatacji lub niektórych farbach.
   
 • Właściwości:
  • wysoka stabilność termiczna i chemiczna,
  • dobra izolacja elektryczna,
  • środek zmiękczający w uszczelnieniach dylatacji i niektórych farbach
    
 • Problem: nie ulegają biodegradacji, są zdolne do bioakumulacji i toksyczne.
   
 • Problem: nie ulegają biodegradacji, są zdolne do bioakumulacji i toksyczne :
  • od roku 1975 w uszczelnieniach przerw dylatacyjnych
  • od roku 1986 w materiałach elektrycznych
    
 • W Genewie występowanie PCB stwierdzono w 70% budynkach z betonowych prefabrykatów, pochodzących z okresu od 1955 do 1975 roku.