POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

JAK WYKRYĆ OŁÓW?

Przed rozpoczęciem prac ekspert powinien:

  • wykryć miejsca, w których użyto farby, lakieru lub emalii zawierającej ołów
     
  • poddać materiał analizie za pomocą spektrometru fluorescencji rentgenowskiej dla źródeł promieniotwórczych,
     
  • lub pobrać próbkę złuszczonej farby i wysłać do laboratorium
     

W przypadku drobnych prac (o niewielkim zakresie), dla uproszczenia procedur należy założyć, że farba zawiera ołów. W tym przypadku trzeba zachować niezbędne środki ostrożności podczas wykonywania prac.