POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

WŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Można usuwać farbę za pomocą specjalnego środka nie zawierającego chlorku metylenu, nie powodując przy tym pylenia.

   

Można szlifować powierzchnie za pomocą szlifierki z odkurzaczem z efektywnym systemem filtracji, po opróżnieniu pokoju celem umożliwienia dokładnego sprzątnięcia po zakończeniu prac. Konieczne jest założenie stroju ochronnego przez osobę wykonującą pracę.

   

Aby zapoznać się z warunkami i środkami ostrożności, zalecanymi podczas pracy z materiałami zawierającymi ołów, należy przeczytać:

W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do Wydziału ds. Toksyczności Środowiska Zurbanizowanego Kantonu Genewskiego.