POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE

Każda ingerencja w konstrukcje z azbestem musi zostać powierzona firmie specjalizującej się w usuwaniu azbestu. Powinna ona wydzielić specjalnie odizolowaną strefę pracy, w celu uniknięcia rozpylenia włókien azbestu w powietrzu.

 
   

Jako pracownik budowlany z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem, mogę usuwać nienaruszony cement azbestowy, tylko wtedy, gdy nie uszkadzam przy tym płyt.

 
 

W celu usunięcia cementu azbestowego trzeba zakryć płyty na czas transportu i wysłać je na nadzorowane składowisko dla materiałów nieaktywnych.

   

Więcej informacji na temat warunków i środków ostrożności przy obchodzeniu się z materiałami zawierającymi azbest :

W przypadku wątpliwości, należy zgłosić się do Wydziału ds. Toksyczności Środowiska Zurbanizowanego Kantonu Genewskiego