POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE

Masy uszczelniające o zawartości powyżej 50 mg PCB/kg : można ostrożnie usuwać (wycinarka, piła oscylacyjna) nie wytwarzając pyłu i nie podgrzewając obrabianego materiału. Konieczna jest odpowiednia ochrona w postaci gumowych rękawiczek i maski na twarz. Należy usunąć maksymalną ilość substancji (>98%), aby zmniejszyć ryzyko skażenia nowego uszczelnienia.

 
   

Kondensatory elektryczne : można zdejmować bez uszkadzania, następnie należy oddzielić od części metalowych ze względu na konieczność osobnego składowania, jako odpadów specjalnych.

 

Transformatory o wadze powyżej 1 kg : należy sprawdzić, czy olej został zastąpiony olejem bez PCB. Jeśli jest inaczej, trzeba się skontaktować ze specjalistyczną firmą. Zazwyczaj transformatory ważące ponad 1 kg zostały oczyszczone przed rokiem 1998, ale w przypadku natrafienia na taki egzemplarz należy natychmiast powiadomić kierownika budowy.

Więcej informacji na temat warunków i środków ostrożności w obchodzeniu się z materiałami zawierającymi PCB:

W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do , Wydziału ds. Toksyczności Środowiska Zurbanizowanego Kantonu Genewskiego.