POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAGROŻENIA

      

  • Nieostrożne obchodzenie się z materiałami zawierającymi azbest powoduje uwalnianie się drobnych, niewidocznych gołym okiem włókien, niebezpiecznych dla zdrowia zarówno pracowników budowlanych jak i innych osób przebywających w budynku. Niewidoczne włókna osiadają na stałe w płucach.
 
  • Wchłonięte nawet w niewielkiej ilości mogą spowodować bardzo groźne choroby, objawiające się często dopiero po upływie dłuższego czasu (od 10 do 40 lat).
   
  • W Szwajcarii szacuje się, że azbest jest odpowiedzialny za śmierć około 200 osób rocznie. 5 000 osób zostało objętych programem badań medycznych dla zawodowo stykających się z azbestem *.
     
   

  *Dane Zakładu Ubezpieczeń SUVA