POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAGROŻENIA

 

  • Nieostrożne szlifowanie farb zawierających ołów powoduje zatrucie, które organizm zwalcza bardzo powoli. W przypadku poważnych zatruć konieczne jest zastosowanie poważnego leczenia, mającego na celu przyspieszenie wydalania ołowiu z organizmu.
  • Działanie ołowiu jest groźne zwłaszcza dla dzieci: jako iż często wkładają one różne przedmioty do buzi, są narażone na połykanie drobnych odprysków farby lub zakażonego kurzu, co może skutkować ciężkimi, trwałymi uszkodzeniami i problemami zdrowotnymi, takimi jak opóźnienie w rozwoju intelektualnym, zaniki pamięci lub spowolnienie procesu dojrzewania.