POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

A PROPOS

Zadaniem Wydziału ds. Toksyczności Środowiska Zurbanizowanego Kantonu Genewskiego (STEB) jest kontrola zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, związanych z obecnością i pracami przy substancjach niebezpiecznych stosowanych w budownictwie. W celu uwrażliwienia na problem szkodliwości zanieczyszczeń, wynikających z działań w przeszłości, STEB rozpoczął kampanię informacyjną ze wsparciem finansowym ze strony Fundacji Gelberta, prowadzoną od września 2013 roku na obszarze Kantonu Genewskiego.

Komplet informacji można otrzymać za pośrednictwem serwisu informacyjnego Departament Środowiska, Transportu i Rolnictwa pod nr 022 546 76 00 lub drogą mailową: info-service-dime@etat.ge.ch.