KTHEHU NË FAQEN E AKTUALITETIT

ÇFARË ËSHTË?

 • Poliklorobifenilet janë vajra toksike tepër të përdorur në të shkuarën në instalimet elektrike, nyje ndarëse dhe disa bojëra.
   
 • Veçoritë e tyre :
  • Qëndrueshmëri e lartë termike dhe kimike,
  • izolim i mirë elektrik,
  • plastifikues për nyje distance dhe disa bojëra.
    
 • Problemi: nuk janë të biodegradueshëm, janë bioakumuluativë dhe toksikë.
   
 • PCB-të janë të ndaluar në Zvicër :
  • që pas vitit 1975 për nyjat ndarëse,
  • që pas vitit 1986 për materialet elektrike.
    
 • Në Gjenevë, PCB-të janë të pranishëm në 70% të ndërtimeve me beton parafabrikat, të cilat i përkasin periudhës nga viti 1955 deri në vitin 1975.