KTHEHU NË FAQEN E AKTUALITETIT

VEPRIMI I DUHUR

Mund të gërryej me anë të një pastruesi me diklorometan dhe pa bërë pluhur.

   

Mund të vendos një thithës, me një sistem filtrimi me efikasitet të lartë, pasi të kem zbrazur dhomën për të lejuar një pastrim të plotë në fund të punimeve. Është e detyrueshme mbrojtja e duhur për punëtorin

   

Për të njohur kushtet dhe masat paraprake të nevojshme për të ndërhyrë mbi materiale që përmbajnë plumb, unë do të konsultohem me :

Në rast paqartësie, i drejtohem Shërbimit të toksikologjisë në ndërtime të Shtetit të Gjenevës. .