KTHEHU NË FAQEN E AKTUALITETIT

RRETH NESH

Shërbimi i toksikologjisë në ndërtime i Shtetit të Gjenevës (STEB) ka si mision kontrollin e rreziqeve për shëndetin dhe mjedisin, të shkaktuar nga prania dhe manipulimi i substancave të rrezikshme në ndërtim. Me qëllim sensibilizimin e aktorëve të ndryshëm në lidhje me problematikën e ndotësve të trashëguar nga e shkuara, STEB ka filluar një fushatë informimi, me mbështetjen financiare të Fondacionit Gelbert i vendosur që nga shtatori i vitit 2013 në kantonin e Gjenevës.

Për më tepër informacion, ju mund të kontaktoni shërbimin informues të Departamenti i Mjedisit, Transporteve dhe Bujqësisë, zhvillimit dhe mjedisit në numrin 022 546 76 00 ose me email në info-service-dime@etat.ge.ch.