KTHEHU NË FAQEN E AKTUALITETIT

VEPRIMI I DUHUR

E gjithë ndërhyrja ndaj një elementi të diagnostikuar si amiant duhet t’i besohet një kompanie të specializuar për pastrimin e amiantit. Ajo përgjithësisht krijon një zonë punimesh të izoluar për të shmangur përhapjen e fibrave të amiantit në ajër.

 
   

Nëse unë jam një profesionist ndërtimi i shkolluar dhe i informuar, mundem të ndërhyj mbi pllakë (tjegull) çimentoje me përmbajtje amianti, të padëmtuar, nëse nuk i cenoj ato.

 
 

Për të eliminuar çimenton me fibra, duhet të mbuloj pllakat (tjegullat) gjatë transportit dhe t’i dërgoj në një vend të kontrolluar për grumbullimin e materialeve inerte.

   

Për të njohur kushtet dhe masat paraprake të nevojshme në rast ndërhyrjeje në materiale që përmbajnë amiant, unë do të konsultohem me :

Në rast paqartësie, i drejtohem Shërbimi i toksikologjisë I mjedisit të ndërtuar të Shtetit të Gjenevës.