KTHEHU NË FAQEN E AKTUALITETIT

VEPRIMI I DUHUR

Ngjitës që përmban më shumë se 50 mg/kg, PCB : mund ta heq me kujdes (thikë, gur prerës) pa shkaktuar pluhur dhe nxehje. Duhet të marr masat e duhura mbrojtëse: doreza plastike dhe maskë kundër pluhurit. Heqja duhet të jetë sa më e plotë (>98%), për të minimizuar rrezikun e kontaminimit të nyjës së re.

 
   

Kondensatorët elektrikë : mund t’i heq pa i dëmtuar, por duhet t’i ndaj nga mbeturinat e tjera, pasi shkatërrohen si mbeturina speciale.

 

Transformatorë që peshojnë më tepër se 1 kg : Duhet të verifikoj që vaji është zëvendësuar me një vaj pa PCB. Nëse nuk e bëj do të këtë, duhet të kontaktoj një kompani të specializuar. Normalisht, transformatorët me peshë mbi 1 kg, janë pastruar përpara vitit 1998, por nëse gjej një të tillë, duhet të informoj menjëherë përgjegjësin e punimeve.

Për të njohur kushtet dhe masat paraprake të nevojshme, për ndërhyrje në materiale që përmbajnë PCB, do të konsultohem me:

Në rast paqartësie, i drejtohem Shërbimit të toksikologjisë në ndërtime të Shtetit të Gjenevës.